Disclaimer

Algemeen
De inhoud van deze website is voor algemene informatie. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Autobedrijf Erik van Hoof besteedt aan de inhoud van deze website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onjuist en/of onvolledig is. Autobedrijf Erik van Hoof is dan ook niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze website dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo’s, en/of enig ander materiaal) is eigendom van Autobedrijf Erik van Hoof  dan wel van een aan haar gelieerde werkmaatschappij, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autobedrijf Erik van Hoof deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

Privacybeleid
Autobedrijf Erik van Hoof respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Indien u persoonsgegevens aan Autobedrijf Erik van Hoof verstrekt, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak met de werkplaats zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de afhandeling van uw aanvraag of verzoek. Tevens gebruikt Autobedrijf Erik van Hoof uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, acties of evenementen. Indien u niet langer prijsstelt op het ontvangen van informatie van Autobedrijf Erik van Hoof dan kunt u dit te allen tijde aan ons melden door het sturen van een e-mail naar : info@autobedrijferikvanhoof.nl

 

Uw persoonsgegevens zullen voor geen ander doel dan hierboven aangegeven worden gebruikt. Autobedrijf Erik van Hoof zal de door u verstrekte persoonsgegevens alleen doorgeven aan derden  indien dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw aankoop of verzoek om informatie. In andere gevallen zal Autobedrijf Erik van Hoof uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Autobedrijf Erik van Hoof kan gebruik maken van zogenaamde cookies voor het verzamelen van statistische gegevens met betrekking tot het bezoek van deze website. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.